Điều khoản và điều kiện được mặc nhiên áp dụng dành cho các khách hàng đồng ý truy cập vào trang web Lotus Club Việt Nam (Lotus Club). Các quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng theo luật định không bị ảnh hưởng.

1. ĐỘ TUỔI HỢP PHÁP

Bằng cách đặt hàng tại Lotus Club, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để mua các mặt hàng. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn không có quyền hợp pháp để đặt một số loại hàng hóa, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải hoàn thành đơn đặt hàng.

2. HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG

2.1 Tất cả các đơn hàng do bạn thực hiện thông qua trang web của Lotus Club đều được chấp nhận và có sẵn. Chúng tôi có thể chọn không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì.

2.2 Giá sản phẩm đúng tại thời điểm nhập thông tin, tuy nhiên chúng tôi có quyền thay đổi giá mà không cần báo trước.

2.3 Để tránh nghi ngờ, sẽ không có hợp đồng nào giữa bạn và Lotus Club về việc Lotus Club bán cho bạn bất kỳ sản phẩm nào trừ khi và cho đến khi bạn nhận được email xác nhận vận chuyển đơn hàng.

3. CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG TRỰC TUYẾN

Cập nhật: Do tình hình Covid-19 hiện tại, quy trình trả hàng và hoàn tiền có thể chậm trễ hơn bình thường. Để được tư vấn thêm vui lòng liên hệ cskh.lotus.club@gmail.com

3.1 Chính sách này áp dụng cho bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua trang web của chúng tôi (www.lotus-club.vn). Bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi đều có chính sách riêng được nêu chi tiết bên dưới.

3.2 Đơn hàng trả lại cần được đi kèm với Mẫu Phiếu Yêu cầu trả hàng với đầy đủ thông tin. Để trả hàng, bạn liên hệ chúng tôi qua email cskh.lotus.club@gmail.com để được tiếp nhận thông tin đơn hàng và cung cấp mẫu đơn. Hàng trả về phải nằm trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn nhận được Đơn hàng.

3.3 Vui lòng trả lại bưu kiện của bạn ngay sau khi bạn nhận được Phiếu Yêu cầu trả hàng từ nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Đơn đặt hàng phải được gửi lại cho chúng tôi trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn nhận được số ủy quyền trả hàng. Mọi đơn hàng được gửi ngoài thời gian này sẽ không được chấp nhận và sẽ trả lại cho người gửi.

3.4 Bất kỳ đơn đặt hàng trái phép nào được trả lại cho chúng tôi sẽ bị hoàn lại cho người gửi.

3.5 Sản phẩm phải chưa qua sử dụng và còn nguyên bao bì với nhãn mác quần áo và bất kỳ con dấu nào khác vẫn còn nguyên vẹn và gắn liền khi chúng được trả lại cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền xem xét tình trạng của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn muốn trả lại và thực hiện khấu trừ nếu có dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã được sử dụng, nhãn mác loại bỏ, bị hỏng hoặc giả mạo.

3.6 Xin lưu ý rằng quyền hủy bỏ đơn hàng hoặc hoàn trả sản phẩm không áp dụng cho một số loại sản phẩm nhất định. Bên dưới là danh sách không đầy đủ các sản phẩm bị loại trừ đổi trả:

Xin lưu ý rằng các điều khoản 3.5 và 3.6 không áp dụng cho các sản phẩm bị lỗi hoặc được cung cấp không chính xác mà các quyền theo luật định của bạn không bị ảnh hưởng.

Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại cskh.lotus.club@gmail.com để yêu cầu Biểu mẫu trả hàng.

3.7 Việc trả hàng của bạn sẽ được xử lý trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn hàng.

3.8 Chúng tôi không chấp nhận trả hàng trực tuyến tại cửa hàng. Tất cả các giao dịch mua trực tuyến phải được trả lại qua đường bưu điện

4. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN TRỰC TUYẾN

4.1 Tiền hoàn lại sẽ được áp dụng vào phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng cho đơn đặt hàng.

4.2 Một email xác nhận sẽ được gửi sau khi khoản tiền hoàn lại của bạn đã được xử lý và có thể mất đến năm ngày làm việc nữa để ngân hàng của bạn xử lý khoản thanh toán.

5. CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG TRỰC TUYẾN

5.1 Vui lòng liệt kê chi tiết các sản phẩm bạn đang trao đổi trên biểu mẫu trả hàng của bạn.

5.2 Nếu bạn muốn đổi lấy một mặt hàng có giá trị cao hơn thì chúng tôi sẽ lập hóa đơn cho bạn qua phương thức thanh toán ban đầu của bạn.

5.3 Nếu bạn muốn đổi lấy một mặt hàng có giá trị thấp hơn, chúng tôi sẽ hoàn trả phần chênh lệch thông qua phương thức thanh toán ban đầu của bạn.

5.4 Nếu mặt hàng bạn yêu cầu trao đổi không còn trong kho khi nhận được hàng trả lại, bạn sẽ được liên hệ để chọn mặt hàng mới hoặc chấp nhận hoàn lại tiền.

5.5 Vui lòng cho phép thời gian vận chuyển tiêu chuẩn, được tìm thấy trên giao hàng của chúng tôi.

6. VIỆC TRẢ HÀNG LẶP LẠI NHIỀU LẦN:

Việc trả hàng quá nhiều lần trong cùng một tài khoản/địa chỉ/số điện thoại sẽ được chúng tôi ghi nhận và dẫn đến việc từ chối phục vụ cho các đơn hàng tiếp theo.